KÕLA Koolituskeskuse töö põhimõtted:

 

- Elukestev õpe – pidev enesetäiendus. Ootame kõiki õpihimulisi vanusest olenemata.

- Head õpetajad. Kõik meie õpetajad on filoloogilise kõrgharidusega, suure töökogemusega ning huvitavad isiksused.

- Koostöö. Keele õppimine on õpilase ja õpetaja koostöö. Töötame põhimõttel, et keelt ei saa selgeks õpetada, vaid seda tuleb õppida.

- Suhtlus. Keele peamine ülesanne ja eesmärk on suhtlus. Pöörame keeletundides lugemise ja kirjutamise kõrval põhitähelepanu sellele, et õpilane suudaks õpitavas keeles suhelda.

- Paindlikkus. Meie eesmärk on pakkuda igale huvilisele sobivat keeleõppevõimalust.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I'm a great place for you to tell your story and let your visitors know a little more about you.